آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت – شرکت پلاستیران

دانلود گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت – شرکت پلاستیران

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی طراحی و بهبود سیستم کنترل کیفیت – شرکت پلاستیران :
فهرست مطالب
فصل اول:
شناختی مختصر در مورد کنترل کیفیت آماری
فصل دوم:
معرفی شرکت انتخاب شده
فصل سوم:
معرفی تفضیلی محصولات
فصل چهارم
استاندارد محصولات انتخاب شده
فصل پنجم
طرح کنترل کیفیت آماری محصولات کارخانه
فصل ششم
نمودار درصد ضایعات باک پژو
بخش اول: نتایج حاصل از بررسی نمودارهای فوق
بخش دوم: محاسبات مربوط به نمودارهای کنترل P و P تثبیت شده و خطای نوع II
بخش سوم: منحنی مشخصة عملکرد نمودار کنترل P
بخش چهارم: محاسبات و نمودارها
فهرست منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق