آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی عمران از گودبرداری تا نمای ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی عمران از گودبرداری تا نمای ساختمان

فهرست مطالب

مقدمه
گودبرداری
عمق گودبرداری
پی کنی
دسترسی به زمین بکر
برای محافظت پایه ساختمان
ابعاد پی
انواع پی‎ها
پی‎های عمومی
لایه‎های پی‎های نواری
کرسی چینی
برشی از کرسی چینی و بلوکاژ در پی ساختمان
کرسی چینی
شناژ
قالب‎بندی (کفراژبندی)
آرماتوربندی
ایزولاسیون (عایق رطوبتی)
سقف
پی‎سازی در ساختمانهای فلزی
پی‎های نقطه‎ای
لایه‎های پی‎های تکی یا نقطه‎ای:
۱- زمین مناسب
۲- بتن مگر
۳- میله‎گردهای کف پی
۴- بتون اصلی
۵- صفحه زیرستون یا میله‎گردهای ریشه
بتن مگر
میله‎گردهای کف پی
اجزاء تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی
ستونها
قسمتهای مختلف ستون
قسمت اصلی ستون
تسمه‎های اتصال
صفحه‎های تقویتی
لچگی یا ورق پشت بند
تصویر ورق بست و صفحه تقویتی و صفحه لچکی
ورق بست
اتصال ستون به صفحه زیرستون
پل‎ها یا تیرهای اصلی
قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف
طریقه اتصال پل به ستون
نکاتی در مورد ساختن پلها
وصالی پلهای سراسری
اتصال دو پل که از کنار هم عبور می‎کنند
تیرهای لانه زنبوری
پروفیلهای اتصال و میله مهار
دیوارسازی
شمشه‎گیری
سرویسها
ژوئن یا درز انبساط
تصویر ژوئن در محل ستون و پی نقطه ای
درز انبساط در بام
نماسازی
نمای آجری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق