آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی لیزینگ خودرو

دانلود گزارش کارآموزی لیزینگ خودرو

فهرست

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………۱

لیزینگ چیست……………………………………………………………………………………….۲

تکنولو‍‍ژی SQL

فصل دوم

نیازمندیها……………………………………………………………………………………………..۱۶

شرح عملکرد فرم ها…………………………………………………………………………………۱۷

فصل سوم

شرح با بانک اطلاعاتی………………………………………………………………………………۵۳

مدل رابطه ای (ERD)

من

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق