آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مجموعه ورزشی شهید شیرودی سالن اختصاصی بدمینتون

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه ورزشی شهید شیرودی سالن اختصاصی بدمینتون

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۴

گزارش کار آموزی………………………………………………………………………………… ۷

تاریخچه بدمینتون در ایران………………………………………………………………………. ۸

زدن ضربه های بالای سر با پرش جفت……………………………………………………….. ۱۱

زدن ضربه ها از سمت راست انتهای زمین با پرش جفت برای بازیکنان راست دست……. ۱۵

چرا قوانین بازی بدمینتون به خصوص امتیاز گرفتن به صورت رالی درآمد؟……………. ۱۷

جایگاه بدمینتون قاره آسیا در المپیک…………………………………………………………. ۱۸

بازی بدمینتون چند گیم دارد و در هر گیم چه امتیازی تمام می شود……………………. ۲۱

نحوه زدن سویس و دریافت آن در بازی یک نفره………………………………………….. ۲۱

نحوه زدن سرویس دو نفره و ارزش و امتیاز گیری آن …………………………………….. ۲۳

تصویر سازی و سرعت یادگیری……………………………………………………………….. ۲۶

خلاصه مطالب……………………………………………………………………………………… ۳۰

طرح درسی…………………………………………………………………………………………. ۳۲

منابع………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

مقدمه

اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس، کشتی، شنا، شمشیرزنی، تیراندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال ، گلف ، انواع تنیس، شنا، پرتاب وزنه و … جزو ورزش محسوب می شوند.

اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند، یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی جان بازی درآمد و برای آن اهمیت زیادی قایل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتند. به محل هایی که در آن جا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است گرفته و به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد.

مورخ مشهور، ویل دورانت می نویسد: آن (مدینه فاضله بچه ها) فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق