آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی بامداد

دانلود گزارش کارآموزی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی بامداد

گزارش کارآموزی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی بامداد

فهرست مطالب

دختران فراری.. ۲
۸۰ درصد دختران فراری در ۲۴ ساعت اول جذب باندهای فساد می شوند. ۳
۶۷ درصد دختران فراری گلستان در رده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال قرار دارند. ۸
● تعریف دختر فراری.. ۱۲
● عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه. ۱۲
● وضعیت کلی دختران فراری.. ۱۳
۲) تجاوز،اجبار و تحمیل: ۱۴
● چرا فرار از خانه. ۱۵
● بحث و نتیجه گیری : ۲۰
فرار از خانه. ۲۹
روسپیگری.. ۳۱
پیامدهای روسپیگری.. ۳۳
پی نوشت: ۳۷
آسیب شناسی مزاحمت های خیابانی نسبت به بانوان.. ۳۸
اثار عمومی شیوع مزاحمت های خیابانی.. ۴۱
مقابله با پدیده مزاحمت های خیابانی.. ۴۳
تهدید جدی کانون خانواده ها پدیده دختران فراری است… ۴۷
استبداد والدین.. ۴۸
خانه های امن باید ایجاد شوند. ۴۸
مرکزمشاوره و خدمات روانشانسی منـابـع: ۴۹
منـابـع:

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق