آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی معماری نماکاری

دانلود گزارش کارآموزی معماری نماکاری

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

بخش اول : آشنایی کلی با مکان کار آموزی                   ۱

بخش دوم : آموخته های اجرایی                         ۱

گزارش اصلی                                  ۱

۱ ـ تعریف و هدف از داربست                           ۱

ـ انواع داربست                              ۲

۲ ـ سنگ کاری                                ۵

تعریف سقف                                       ۹

پوشش سقف های شیب دار                        ۱۰

تعریف سقف کاذب و انواع آن                       ۱۲

موزاییک فرش                                     ۱۴

طریقه ساخت موزاییک                              ۱۶

سرامیک کاری                                     ۱۷

سفید کاری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق