آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز

دانلود گزارش کارآموزی موسسه حقوق پرداز

فصل اول :

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه :

فصل دوم :

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

بررسی روشهای مدیریت هزینه وانتخاب

مناسبترین روش

مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

فصل سوم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

تاریخچه :

آگهی تاسیس موسسه حقوق پرداز خمین با شماره ثبت ۳۰ به تاریخ ۱/۸/۸۵ به ثبت رسید. با توجه به مواردی از قانون تجارت و تائیدیه شماره ۵۸۵۱/ن/۲۳-۱۰/۷/۸۵  اداره ثبت شرکتها خلاصه اساسنامه و شرکتنامه مذکور جهت اطلاع عموم آگهی شد:

۱- نام موسسه : موسسه حقوق پرداز خمین

۲- موضوع موسسه : کلیه خدمات حسابداری

۳- مرکز اصلی شرکت : خمین – خیابان امام خمینی – پاساژ ولیعصر

۴- تابعیت : ایرانی

۵- سرمایه موسسه : مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال نقداً تحویل مدیر موسسه می باشد

۶- اولین مدیران موسسه : آقای هاشم عجمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عجمی به سمت خزانه دار موسسخ و آقای سعید اسدی مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.

۷- دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و غیره که برای موسسه ایجاد تعهد می نماید با امضاء خزانه دار و مدیرعامل موسسه متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق