آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی نساجی (کارخانه نقشین یزد)

دانلود گزارش کارآموزی نساجی (کارخانه نقشین یزد)

چکیده:

در گزارش این کارآموزی سعی شده است تا قسمتهای مختلف کارخانه نساجی نقشین یزد مورد بحث و تجربه قرار گیرد و همچنین این کوشش به عمل آمده است تا از ابتدای تولید تا انتهای تولید محصول این کارخانه با معرفی قسمتهای مختلف، نحوه تولید و مشخصات مربوط به دستگاه و چگونگی عملکرد آنها و نهایتاً مراحل بسته بندی بخوبی شناسانده شود. در فصل های مجزاء در حد امکان این مطالب را جمع آوری کرده تا شما نیز یک دید اجمالی بر این فعالیتها داشته و از چگونگی بکارگیری صنعتهای مختلف بخصوص صنعت چاپ در این مکان اطلاع یابید در فصل های اول تا پنجم این مجموعه گزارش تئوری کارخانه نقشین یزد می باشد در فصل پنجم گزارش عملی و نمونه های مختلف تولید کارخانه به تحریر آمده. ضمناً نمونه هایی از فعالیتهای این کارخانه ضمیمه این گزارش گردیده تا این محصولات به صورت واضحتری برای خوانندگان قابل لمس و رؤیت باشد.

 فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول: ماشین آلات

۹

پالت کنی

۹

رول کنی

۹

پرز سوزی و آهارگیری

۱۰

مشخصات فنی دستگاه پرزسوزی و آهارگیری

۱۶

مرسریزاسیون

۱۷

ماشین هاسپل

۱۸

ماشین ژیگر

۲۳

دستگاه جت رنگرزی

۳۲

ماشین استیمر

۳۸

طرز کار دستگاه استیمر

۴۰

ماشین استنتر

۴۲

فصل دوم:

۵۴

شرح قسمتها و تأثیر عملیات مختلف انجام شده بر روی پارچه جهت آماده سازی

۵۴

پرز سوزی

۵۹

آهارگیری

۶۰

شستشو

۶۱

تاریخچه مرسریزاسیون

۶۵

پخت و سفیدگری

۶۶

رنگ سازی

۶۹

رنگرزی

۷۰

خشک کن

۷۷

عریض کردن پارچه و افزدون مواد تکمیلی به پارچه

۷۸

تاریخ چاپ

۷۹

چاپ

۸۰

روشهای عملی چاپ

۸۱

عملیات چاپ

۸۱

بخار دادن

۸۲

غلظت دهنده ها

۸۳

معرفی مواد کمکی در چاپ

۸۵

روش ساخت شابلون

۸۶

شابلون سازی روتاری

۸۶

آماده سازی شابلون روتاری

۸۶

فصل سوم

۹۸

کنترل کیفیت

۹۸

بسته بندی

۹۸

انبار

۹۸

منابع و مأخذ

۱۰۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق