آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه – شرکت یکتار تاسیسات شیراز

دانلود گزارش کارآموزی نصب ونگهداری موتورخانه – شرکت یکتار تاسیسات شیراز

فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت استفاده سیستم هوشمند موتورخانه

کنترل مستقیم تجهیزات حرارتی ساختمان

سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه

دیگ بخار قسمت اول

ساختمان بدنه دیگ

دیگ بخار قسمت دوم (مشعل مایع سوز )

دیگ بخار قسمت سوم ( مشعل دو سوخته گاز ومایع )

ساختار دیگ های بخار

تصفیه آب

صافی ذغالی

رسوبزدا

سختی گیر ها

ساختمان وعوامل خوردگی کوره

مشعل ها وسوخت

ترموستات

انواع شیر

سختی زدایی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق