آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی پارک جنگلی تلار قائم

دانلود گزارش کارآموزی پارک جنگلی تلار قائم

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی پارک جنگلی تلار قائم :

گزارش کارآموزی پارک جنگلی تلار قائم

فهرست مطالب
مقدمه ۱
چکیده ۳
معرفی استان مازندران ۴
معرفی شهرستان قائمشهر ۵
وسعت جنگل‌های قائمشهر ۸
تعریف پارک‌های جنگلی ۱۰
هدف از تأسیس پارک های جنگلی ۱۰
پارک جنگلی طبیعی ۱۲
پارک جنگلی مصنوعی ۱۲
تأسیسات پارک های جنگلی ۱۳
پارک جنگلی محل تفریح و تفرج . ۱۵
اکوتوریسم ۱۶
توریسم ۱۷
مشاهده عملی ۱۸
پیشنهادات ۱۹
منابع ۲۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق