آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی پروژه چناران

دانلود گزارش کارآموزی پروژه چناران

پروژه چناران
مقدمه
فعالیت های پروژه چناران به ۳بخش عمده زیر تقسیم می شود:
بخش طراحی
دیوار چینی
ابزار کار دیوارچینی
۱)شاغول
۲)کف سازی (سالن تولید ۲ پایاماند)
نکات مربوط به بتن ریزی کف سوله
مشخصات بتن کف سوله
۳:کف پوش صنعتی
خاصیت این کف پوش ها
نکاتی در مورد کروم بندی
ساختن کروم:
۵:کاشی
نحوه کاشی کاری:
نکات کاشی کاری
چک کردن وگونیا بودن کاشی
۶:کیفیت کاشی :
چک کردن و صاف بودن لعاب کاشی
درجه بندی کاشی
اتمام کاشی کاری
محل ناودان (آبرو یا رایزر)
نحوه اجرا شیب بندی
نحوه محاسبه میزان شیب
امتحان کردن شیب مناسب:
فواید سقف طاق ضربی
معایب سقف طاق ضربی
نحوه اجراء سقف طاق ضربی
ب: سقف کامپوزیت
تونل انرژی
مشخصات تونل انرژی مکانیکی(پایاماند چناران)
نحوه اجراء تونل انرژی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق