آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کارخانة نقشینه صنایع چوب

دانلود گزارش کارآموزی کارخانة نقشینه صنایع چوب

فصل اول
شناخت کارخانه
فصل دوم
ارزیابی بخش های آموخته شده
برش راسته یا پی در پی ( تخته کشی )
برش مماسی
برش شعاعی یا ربعی
اندازه های تجاری و قابل عرضة الوار
خشک کردن چوب
تعیین میزان رطوبت چوب
محافظت از چوب
اره فلکه
فرز نجاری
ماشین کام کن
ماشین زبانه زن
سوراخ کاری
استفاده از تیغه های کام کنی
فصل سوم : نظرات و پیشنهادات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق