آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیایی کارخانه الف

طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه ب

چارت سازمانی ج

نمودار مسیر تولید محصولات کارخانه د

مقدمات وتکمیل پارچه بافته شده ۱

رنگرزی ۱۴

آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ ۲۱

چاپ ۳۷

کنترل کیفیت پارچه ۵۰

گرمایش ۵۲

تهویه ۵۵

موقعیت جغرافیایی کارخانه:

کارخانه نساجی بروجرد درشمال شرقی شهرستان بروجرد واقع شده است واین شرکت درسال ۱۳۶۴تاسیس گردیده است ودرسال ۱۳۶۸به بهره برداری رسیده است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق