آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کارخانه مخمل ریس بازیابان ریسندگی و بافندگی و تکمیل

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه مخمل ریس بازیابان ریسندگی و بافندگی و تکمیل

فهرست مطالب :
تاریخچه کارخانه                                                           ۶
تاسیسات بخار                                                             ۷
پرزسوزی                                                                   ۱۳
خشک کن غلتکی                                                           ۱۶
استنتر                                                                        ۱۷
پروسه نساجی                                                            ۱۹
شستشو                                                                    ۲۱
پخت در ژیگر                                                             ۲۳
پدیده زردی                                                               ۲۷
سفیدگری با اب اکسیژنه                                              ۲۸
سفیدگری در ژیگر                                                     ۲۹
رنگزای مستقیم                                                         ۳۱
رنگزای راکتیو                                                          ۳۳
نسبت مایع و نمک                                                     ۳۴
ابکشی و رنگزای گوگردی                                          ۳۵
رنگرزی با ژیگر                                                       ۳۶
ماشین رنگرزی بوبین نخ                                          ۳۷
تاسیسات بخار و چیدمان                                         ۴۰
نسخه شستشو و پخت                                             ۴۱
نسخه رنگرزی گوگردی                                           ۴۳
نسخه رنگرزی رنگ راکتیو و مستقیم                         ۴۵
فهرست اشکال :
ماشین اندازه گیری متراژ پارچه                                         ۹
ماشین خشک کن و ترموزل                                              ۱۰
استنتر و ژیگر                                                                ۱۱
رنگرزی بوبین و بخار تاسیسات                                       ۱۲
فهرست جداول :
پخت در ژیگر                                                                  ۲۴
سفید گری در ژیگر                                                          ۳۱
طبقه بندی رنگزای مستقیم                                                ۳۳
جدول رنگزاهای موجود در کارخانه                                   ۳۸
مواد مصرفی در کارخانه                                                 ۳۹
مقدار رنگ مصرفی                                                         ۳۹
فصل اول :
موقعیت و تاریخچه کارخانه مخمل ریس بازیابان :
تولیدات کارخانه به طور میانگین ۱۰۰ مترمربع پارچه از انواع مختلف چیت ، روپوش ، لانه رنبوری ( به عنوان پارچه حوله ) است . تعداد پرسنل کل کارخانه ۱۸۹ نفر بوده است که از این تعداد ۱۸ نفر فوق تخصص و لیسانس مرد بوده و در قسمت های مهندسی از جمله مدیر کارخانه ، قسمت تولید و برنامه ریزی مشغول به کار بوده وزنان فوق تخصص و لیسانسه ۹ نفری می باشد که مسئولین آزمایشگاه ها بوده و ۳۱ خانم دیگر

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق