آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق شهرستان گرگان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق شهرستان گرگان

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق شهرستان گرگان :
فهرست مطالب فصل اول، آشنایی کلی با موضوع کارآموزی
مقدمه: ۱
تاریخچه پیدایش برق در منطقه مازندران ۲
در این اداره دو بایگانی وجود دارد: ۴
در دبیرخانه کلاً سه پست شغلی وجود دارد: ۴
فصل دوم، ارزیابی قسمت‌های مختلف
نامه‌ها: ۵
ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور: ۷
پیک: ۱۲
مرخصی‌ها: ۱۲
کارت مرخصی: ۱۲
بایگانی مرخصی‌ها: ۱۵
حکم ماموریت: ۱۵
استعلام: ۱۷
دفتر ارسال مراسلات: ۱۸
کمیسیون: ۱۹
دفتر راهنما: ۲۰
نوار چیست؟ ۲۱
لیست پرونده‌های برقدار: ۲۱
فصل سوم، آزمون نتایج، آموخته‌ها و پیشنهادات
نتیجه‌گیری کلی: ۲۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق