آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………… ۱

بتن مگر ………………………………. ۲

میلگرد گذاری کف پی …………………….. ۲

صفحه زیر ستون …………………………. ۳

دلایل استفاده از صفحه زیر ستون ……….. ۳

نحوه کارگذاشتن بولت و صفحه زیر ستون ……… ۴

در نحوه اتصال ستون به صفحه زیر ستون نکاتی باید رعایت شود     ۴

نحوه ساخت ستون و تیر در کارگاه ………….. ۵

روش ساخت و نوع ستون استفاده شده …………. ۶

ساخت پل اصلی و فرعی ……………………. ۷

تیرهای لانه زنبوری ……………………… ۷

هدف از ساخت تیرهای لانه زنبوری …………… ۷

محاسن و معایب تیر لانه زنبوری ……………. ۸

طریقه اتصال پل به ستون………………….. ۹

اتصال با نبشی نشیمن ……………………. ۹

اتصالات در ساختمانهای فلزی ………………. ۱۰

الف ) اتصال در تکیه گاه ساده (مفصلی) …….. ۱۱

ب) اتصال در تکیه گاه نیم گیر دار ………… ۱۱

ج ) اتصالات در تکیه گاه گیر دار (صلب)……… ۱۲

بادبند ……………………………….. ۱۲

مقدمه :

قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و درختان باشد باید نقاط مرتفع ناترازی که مورد نظر است برداشته شود و محوطه از کلیه گیاهان و ریشه ها پاک شود.

برای پیاده کردن نقشه فونداسیون اسکلت فلزی ابتدا شمال جغرافیای ینقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق می کنیم به این کار توجیه نقشه می گویند. پس از این کار یکی از محورها را محور طولی یا عرض که موقعیت آن روی نقشه مشخص است .بر روی زمین ، حداقل با دو میخ در ابتدا و انتها پیاده می کنیم با این امتداد «محمر مبنا» گفته می شود؛ حال سایر محورهای طولی و عرضی را از روی محور مبنا مشخص می کنیم.

مکات فنی و اجرای یمربوط به گودبرداری (خاکبرداری) ، داشتن اطلاعات اولیه از زمین و نوع خاک از قبیل مقاومت فشاری نوع خاک بویژه از نظر ریزش بودن وضعیت آب زیرزمینی عمق یخبندان و سایر ویژگیهای فیزیکی خاک که با آزمایش از خاک آن محل مخص می شود ، بسیار ضروری است.

در گودبرداری پی هنگام اجرای زیرزمین ممکن است جداره ریزش کند یا اینکه زیر پی مجاور خالی شود که با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورت گیرد به طوری که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده داشته باشد یکی از راه حل های جلوگیری از ریزش خاک و پی ساختمان مجاور اجراء جزء به جزء است که ابتدا محل فونداسیون ستون ها اجرا شود و در مرحله بعد ، پس از حفاری تدریجی ، اجرای دیگر دیوار سازی انجام گیرد.

بتن مگر :

بتن مگر که به آن بتن لاغر یا بتن کم سیمان هم می گویند اولین قشر پی سازی  در پی های نقطه ای می باشد مقدار سیمان در یتن مگر در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب است و با دلائل زیر اجرا می شود :

۱-برای جلوگیری از تماس مستقیم بتن اصلی پی با خاک

۲-برای ریگلاژ کف پی و ایجاد سطح صافی برای ادامه پی سازی

ضخامت بتن مگر در حدود ۱۰ سانتیمتر می باشد و معمولا (چوبی یا آجری) از روی بتن مگر شروع می شود.

میلگرد گذاری کف پی :

بتن مانند سایر مصالح ساختمانی در مقابل نیروهای کششی ضعیف بوده و در محل تارهای کشش ترک هایی در آن ایجاد می شود ، لذا برای جلوگیری از ترکیدن بتن در محل تارهای کششی میلگرد های فولادی قرار می دهیم . تارهای کششی در پی در کف پی بوده و میلگردها در دو جهت به صورت مشبک ( در حدود ۵ سانتی متر بالاتر از کف) روی بتن مگر قرار می دهیم.

این آرماتورهای شبکه ای را که از قبل به اندازه متناسب ( در حدود ۵ سانتی متر کوچکتر از ابعاد پی ، ۵/۲ سانتی متر از هر طرف) بافته شده است در کف قرار میدهیم به طوری که در موقع بتن ریزی این شبکه کاملا در بتن غرق بشود.

عکس درباره آرماتور بندی (۲۲)

قبل از بتن ریزی باید محل پی را قالب بندی نمود این قالب بندی که به آن کفراژ هم گفته می شود ممکن است از چوب (تخته با ضخامت ۲ الی ۵/۲ سانتی متر) با فلز باشد.

عکس درمورد قالب بندی (۲۵)

صفحه زیر ستون

دلایل استفاده از صفحه زیر ستون :

ستون های یک ساختمان اسکلت فلزی نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را با فونداسیون به صورت نیروی فشاری ، کشش برشی یا لنگر خمشی به عهده دارند.

توجه به اینکه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند و بتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد، بنابراین صفحه زیر ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای بتن باشد.

کار اتصال صفحه زیر ستون با بتن به وسیله میله مهار ( بولت) صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبه تعیین می کند.

نحوه کارگذاشتن بولت و صفحه زیر ستون :

صفحه زیر ستون را پیش از بتن ریزی پی به طور دقیق در محل خود قرار می دهیم. این کار را به این صورت انجام داده که ابتدا مرکز صفحه زیر ستون را به وسیله متصل کردن قطرهای آن بدست می آوریم و سپس با استفاده از ریسمان محل قرار گرفتن آنها و اینکه در یک راستا قرار گیرند را مشخص می کنیم و بولت ها را به وسیله سیم آرماتوربندی با دیگر قسمت های پی متصل می کنیم و پس از بتن ریزی اگر بتن زیر آن دچار افت شد فاصله بین زیر صفحه و روی بتن ملات ماست شسته و سیمان به نسبت یک حجم سیمان با دو حجم ماسه کاملا پر می گردد یا از ماسه سیمان نرم دکروت استفاده می گردد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق