آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاراموزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله

دانلود گزارش کاراموزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله

ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان ( عراقی محله) :

 ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله در فاصله حدود ۵ کیلومتری شمال گرگان در مسیر جادة فرودگاه گرگان واقع گردیده است این ایستگاه در سال ۱۳۴۲ زیر نظر ادارة اصلاح و تهیه نهال و بذر گرگان تحت عنوان ایستگاه کشاورزی و بمنظور پاره ای تحقیقات در زمینه غلات، سبزی وصیفی و پنبه در دو قطعه تاسیس و شروع به فعالیت نمود. مسئول این ایستگاه در حال حاضر آقای مهندس مسادات می باشد.

 فعالیت جاری در این ایستگاه شامل پروژه های غلات، دانه های روغنی، سبزی و صیفی، ذرت و علوفه بوده که در هر یک از این پروژه ها در زمینة مسائل به نژادی و به زراعی وافزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی فعالیتهای گسترده ای صورت می پذیرد.

 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر :

این بخش در راستای تحقق خود کفایی و افزایش تولید در محصولات کشاورزی از دیر باز با ایجاد ایستگاههای تحقیقات کشاورزی در سطح منطقه داشته و در مورد زراعتی مختلف از قبیل:

۱- غلات

۲- پنبه

 ۳- دانه های روغنی

 ۴- سبزی

 ۵- صیفی

 ۶- ذرت و گیاهان علوفه ای

 ۸- حبوبات

 ۹- درختان میوه .

 طرحهایی تحقیقاتی به زراعی و به نژادی را اجراء نموده و یا در دست اجزاء دارد این طرحها عمدتا در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی تحت پوشش مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد به اجراء درآمده است .

 فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عبارتند از :

۱- بررسی به نژادی و به زراعی بروی محصولات زراعی و صنعتی در منطقه

۲- تهیه، آزاد سازی و معرفی ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح

۳- تهیه و تولید بذرهای خالص و درجه یک اعم از هیبرید الیت، سوپرالیت و نولکئوس در محصولات مختلف

۴- بررسی و تعیین مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعی و درختان بارده نسبت به خشکی، شوری و سایر شرایط نا مطلوب در مراحل مختلف اصلاح نباتات

۵- بررسی و تعیین ارزش غذایی و کیفیت مختلف زراعی

۶- انجام امور مربوط به حفظ و کنترل کیفیت و تهیه و ارائه دستورالعمل های فنی در زمینه کاشت، داشت و برداشت ارقام اصلاح شده و قابل توصیه در منطقه

۷- بهبود کیفی ارقام اصلاح در محصولات زراعی با توجه به ذائقه و مصرف کننده

۸- همکاری در اجزاء طرحهای تحقیقاتی ملی

۹- ارتباط، همکاری و هماهنگی با سایر بخشهای تحقیقاتی به منظور تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های مشترک تحقیقاتی

 مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله):

این ایستگاه در سال ۱۳۳۷ تاسیس شده، مساحت ایستگاه ۳۷ هکتار می باشد و میزان بارندگی سالیانه آن بین ۴۰۰ تا ۳۷ ۴۵۰ میلی متر است. ارتفاع آن از سطح دریا ۵/۵ متر است.

موقعیت جغرافیایی ایستگاه به قرار زیر است :

طول جغرافیایی : ۵۴ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی

عرض جغرافیایی : ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی

 بخش کلزا  ایستگاه تحقیقاتی گرگان :

همان طور که از نام این بخش مشخص است این بخش بر روی گیاه کلزا متمرکز شده است .

 مسئولین و محققین این بخش :

رحمت الله بهرام – محسن باقری

 عناوین طرح های به نژادی :

۱- ایجاد لاینهای رستورر، نرعقیم و نگهدارنده کلزا برای نواحی سواحل خزر چکیده :

در این طرح کلیه ژرم پلاستها موجود و وارد شده از خارج جهت تهیه لاینهای نرعقیم با روش بکراس به مدت چهار نسل استفاده می شوند و از طرفی با سلف کردن ارقام هیبریدوتت کراس آنها برای تولید رستورر اقدام می شود. تا کنون با طرح قبلی که به انجام رسیده حدود ۱۵ و نگهدارنده و ۴ رستورر تولید شده است و بالاینهای فوق الذکر ۶۰ در دست تولید است. با اجرای این طرح امید است وابستگی به وادرات بذر هیبرید مرتفع گردد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق