آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کاراموزی شرکت فرش باستان یزد

دانلود گزارش کاراموزی شرکت فرش باستان یزد

۱- زمین

۲- ساختمانها و محوطه سازی

۳- ماشین آلات

۱-۳- ماشین آلات موجود

۲-۳- ماشین آلات طرح نوسازی

۴- تاسیسات

۱-۴-آب:

۲-۴-برق:

۳-۴-تأسیسات حرارتی و سرمایش:

۴-۴-تهویه:

۵-۴-هوای فشرده:

۶-۴-آتش نشانی:

۷-۴-بخار:

۵- وسایط نقلیه

۶- اثاثیه و لوازم اداری

۷- ابزار آلات و لوازم کارگاها

۸- هزینه های قبل از بهره برداری

۲- طرح بازسازی و نوسازی

۱-۲- هدف

۲-۲- تولیدات

۳-۲- مواد اولیه

۴-۲- ظرفیت تولیدی

۵-۲- روش تولید

۶-۲- هزینه های سرمایه گذاری طرح

تولید

زمان اجرای طرح توسعه

ب- هزینه های مواد اولیه مصرفی:

۱-ب- محاسبه مواد اولیه مصرفی در سال اول بهره برداری که ظرفیت تولید فرش ۵۰۰ شانه ۶ رنگ با راندمان ۷۰ درصد درنظر گرفته شده بشرح زیر می باشد:

۲- حقوق و دستمزد

۲-۲- برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز براساس

ظرفیت تولید سالانه

۳- آب، برق و سوخت و سایر هزینه های کمکی

۴- تعمیر و نگهداری

۵- استهلاک

۶- هزینه های تولید

۷- هزینه های ثابت و متغیر تولید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق