آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری
فهرست مطالب
۱) مقدمه
۲) آشنایی با کارگاه ریخته گری
۳) ماهیچه سازی
۴) عناصر اصلی ذوب
۵) بازرسی و کنترل کمی و کیفی
۶) انواع قالب های ریخته گری
۷) عیوب ریخته گری
۸) خواص عمومی ماسه های قالب گیری
۹) مواد قالب و ماهیچه ها برای قالب های دائمی
۱۰) بررسی ماسه های ریخته گری ایرانی
۱۱) چدن خاکستری
۱۲) عملیات حرارتی چدن ها
موضوع : گزارش کار – کار آموزی
من دورة کار آموزی خود را که به مدت ۲۸۸ ساعت بود و به مدت دو ماه طول کشید را در کارگاه ریخته گری جهاد دانشگاهی مشهد واقع در دانشگاه فردوسی گذراندم.این کارگاه صنعتی تولید قطعات کارخانة کمباین سازی اراک را برعهده داشت.این کارگاه از قسمتهای مختلفی از قبیل : کارگاه ریخته گری، کارگاه مدل سازی، کارگاه تراش کاری، کارگاه جوش، آزمایشگاه مصالح قالبیگری، آزمایشگاه متالوگرافی و آزمایشگاه کنترل کیفیت و انبار قطعات تشکیل شده بود. این کارگاه دارای ۲۰ نفر پرسنل بود که در قسمتهای مختلف کارگاه مشغول به کار بودند.
- اهم فعالیت هایی که ما در کارگاه انجام می دادیم به شرح زیر است :
- شارژ کوره : ابتدا کوره را روشن کرده و به مدت ۲۰ دقیقه کار می کند تا پیش گرم شود سپس kgr 120 چدن به صورت ترکیبی از قراضه و شمش به آن اضافه می شود.
- پرس قطعات : دو قطعه توسط پرس به هم متصل می شوند به طوریکه پس از قرار دادن قطعات زیر دستگاه پرس هرگاه نیرو به kn 700 رسید، قطعات پرس می شوند.
- ریختن مذاب از کوره به پاتیل : ابتدا قبل از اینکه مذاب آماده شود، پاتیل را به مدت min 15 پیش گرم کرده، سپس دریچة کوره را که قبلاً با ماسه بسته شده بود باز کرده، کوره چرخیده و مذاب به پاتیل منتقل می شود.
- اضافه کردن سلاکس به منظور خالص سازی مذاب و آخال گیری : ابتدا سلاکس را به داخل پاتیل ریخته، به مدت چند ثانیه مذاب هم خورده و سرباره خارج می شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق