آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کار آموزی حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت های سرمایه‌گذاری

دانلود گزارش کار آموزی حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت های سرمایه‌گذاری

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – کلیات تحقیق

تعاریف

دامنه کاربرد

تعریف شرکت سهامی

انواع شرکت سهامی

جهات افتراق شرکت سهامی عام و خاص

کلیات

تاریخچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری

ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری

ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های هلدینگ

ارتباط واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر

مدیریت سرمایه‌گذاری

نفوذ قابل ملاحظه

طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها

تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها

انواع سرمایه‌گذاری

انواع راه‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر

استانداردهای حسابداری ایران

حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

قیمت سهام

سرمایه‌گذاری در سهام

طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در سهام

حسابداری برای سرمایه‌گذاری‌ در سهام

سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله – روش ارزش بازار، و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش افزوده

گزارشگری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش متعارف بازار

دریافت سود سهمی در یک سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله

سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری (غیر سریع‌المعامله)

روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، و یا خالص ارزش فروش

حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش ارزش ویژه

شرکت‌های عملی (مشارکت مخصوص) – حسابداری به روش ارزش ویژه

حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش تلفیق

حسابداری تلفیقی

سود یک واحد تلفیقی

سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشارکت) و اسناد بدهی

حسابداری سرمایه‌گذاری‌های اوراق قرضه

سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله روش ارزش بازار

سرمایه‌گذاری بلندمدت در اوراق بدهی – روش بهای منقضی شده

حسابداری فعالیت‌های بین‌المللی

حسابداری مبادلات بین‌المللی

خریدهای نسیه

فروش‌های نسیه

مقابله با ریسک – تدبیری جهت اجتناب از زیان‌های تسعیر ارز خارجی

تلفیق واحدهای فرعی خارجی

استانداردهای بین‌المللی حسابداری

تنوع رویه‌های عمل حسابداری در سطح بین‌المللی

حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

خرید یک مجموعه از سرمایه‌گذاری‌ها

فصل دوم – پیشینه تحقیق

فصل سوم – روش تحقیق

فصل چهارم – یافته‌ها و نتایج تحقیق

منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق