آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی سایپا تعمیرات موتور پراید

دانلود گزارش کارآموزی سایپا تعمیرات موتور پراید

فهرست مطالب :

مقدمه ۱
موتور ۲
قطعات ثابت و متحرک ۲
سرسیلندر ۳
سیلندر ۳
سوپاپ ۴
علائم چسبندگی سوپاپ ۷
طریقه آب‌بندی کردن سوپاپ ۸
سیت ۱۰
تراشیدن سیت ۱۰
گیت سوپاپ ۱۱
اسبکها و نگهداری و کنترل آن ۱۲
تایپیتهای خودکار هیدرولیکی ۱۲
طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن ۱۴
طریقه بستن سرسیلندر ۱۵
دلایل سوختن واشر سرسیلندر ۱۷
دلایل دوپهنی سیلندر ۱۸
شاتون ۲۰
سرشاتون ۲۰
اندازه‌گیری گژن‌پین ۲۱
میلنگ و یاتاقانها ۲۲
میلنگ ۲۲
تعمیرات میلنگ ۲۳
دلایل بریدن میلنگ ۲۴
کاسه نمد میلنگ ۲۴
یاتاقانها ۲۵
فلایویل ۲۷
بوش انتهای میلنگ ۲۸
رینگ پیستون و گژن‌پین ۲۹
نکاتی که باید در تعمیرات مورد توجه قرار گیرد ۳۰
رینگهای پیستون ۳۱
معایب رینگها، تشخیص و برطرف کردن آن ۳۱
کانالهای روغن ۳۲
اویل پمپ ۳۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق