آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کار کارگاه آهنی

دانلود گزارش کار کارگاه آهنی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کار کارگاه آهنی :
فهرست مطالب
مقدمه …………………………………………………………….۳
مواد قالبگیری و افزودنی ها ……………………………………۴
کوره ها و ذوب فلزات……………………………………………۱۵
سیستم را گاهی ، تغذیه و مبرد……………………………..۳۰
گزارش ۱ ( مذاب ریزی وزنه )………………………………….۴۶
گزارش۲ ( مذاب ریزی مدل صفحه ای)……………..………. ۵۰
گزارش ۳ ( مذاب ریز ی بوش )……………………………….۵۳
گزارش ۴( مذاب ریز ی قطعه صنعتی )…………………….۵۷
بررسی عیوب ناشی از ماسه داغی………………………..۶۰
بررسی کامل حفره های گازی و انقباضی …………………۶۱
مقدمه
چدن ها و فولادها از روی درصد کربن مشخص می شوند. بیشتر از ۱/۲ درصد کربن چدن نام دارد و کمتر از ۱/۲ درصد کربن فولاد نام دارد.
هر چه درصد کربن در چدنها بیشتر باشد پایدار کردن آن نیز بیشتر می شود. انواع چدن هایی که استفاده می شود عبارتند از : خاکستری ، نشکن ، مالی بل و سفید . ویژگیهای چدن نسبت به فولاد را می توان به این شکل بیان کرد: نقطه ذوب پایین نسبت به فولاد، خواص مکانیکی مختلف ، سیالیت خوب به دلیل وجود گرافیت آزاد در چدن ها و عدم نیاز به تغذیه درمواردی که انقباض به دلیل انبساط گرافیت چدن کم است. چدن ها دارای اجزا یوتکتیک کمتر و گرافیت کمترو نتیجتا مقاومت بالا به دلیل اینکه در چدنهای هیپو یو تکتیک گرافیت ها درشتر به وجود می آید که چدن را نرم و ضعیف می کند. همان طور که می دانید آلیاژ های آهنی را می توان در یک سیستم آلیاژی دو تایی برای فولاد ها و نیز با اضافه شدن سیلیسیم بیشتر یک سیستم سه تایی برای چدن ها تعریف کرد.
(( مواد قالب و افزودنی ها ))
مواد قالبگیری را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد :
۱- مواد قالبگیری موقت یا مصرفی
۲- مواد قالبگیری دائمی
ما در این گزارش به بررسی مواد قالبگیری موقت می پردازیم .
موارد مورد بحث در باره این مواد می توانند از نظر ترکیب شیمیایی
خواص فیزیکی و خواص فیزیکی – مکانیکی این مواد باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق