آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » پروژه روابط عمومی در ایران و جهان

پروژه روابط عمومی در ایران و جهان

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه روابط عمومی در ایران و جهان

روابط عمومی در ایران و جهان

فهرست مطالب
تشکر و قدردانی ۲
تقدیم به پدر و مادرهای عزیزمان ۳
پیشگفتار ۸
مقدمه ۹
تعریف روابط عمومی ۹
فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی ۱۰
فصل دوم ۱۴
انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان ۱۴
هدف: ۱۵
اهداف انجمن های روابط عمومی ۱۶
اهداف انجمن های روابط عمومی ۱۶
انواع روابط عمومی ۱۸
عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی ۲۰
انجمن های روابط عمومی در جهان ۲۱
انجمن های بین المللی روابط عمومی ۲۲
تاریخ روابط عمومی در ایران ۲۲
جمع بندی ۲۳
فصل سوم ۲۵
انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان ۲۵
انجمن های جهانی روابط عمومی: ۲۶
انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی ۲۶
انجمن های افکار عمومی ۲۷
تاریخچه AAPOR 27
انجمن جهانی افکار عمومی AAPOR 29
قسمت پنجم : ۳۱
اکثریت لازم برای مذاکره: ۳۱
قسمت ششم: ۳۲
قسمت هفتم ۳۲
انجمن اجرایی ۳۳
اعضا ۳۴
انجمن اجرایی و کمیته ها ۳۵
قسمت اول ۳۵
قسمت دوم ۳۵
رای دادن و هدایت تجارت ۳۸
خزانه و سرمایه ۳۹
زبان ۳۹
نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا ۳۹
انجمن روابط عمومی امریکا ۳۹
روابط عمومی در قاره اسیا ۴۰
روابط عمومی در قاره اروپا ۴۰
روابط عمومی در قاره افریقا ۴۱
فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای ۴۲
روابط عمومی در عصر حاضر ۴۳
جهانی شدن روابط عمومی ۴۳
اینده روابط عمومی ۴۴
جایگاه روابط عمومی در ایران ۴۵
روابط عمومی در هزاره سوم ۴۶
جمع بندی ۵۱
فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی ۵۳
مقدمه ۵۴
ویژگی های یک مدیر روابط عمومی اندیشمند ۵۴
کاستی های مدیریت روابط عمومی ۵۵
جمع بندی ۵۷
فصل ششم ۶۰
کاربرد اینترنت در روابط عمومی ۶۰
پست الکترونیکی ۶۴
مجله الکترونیک ۶۴
برد الکترونیکی ۶۵
تلفن گویا ۶۵
مجله ویدئویی ۶۶
ماهواره ۶۶
نتیجه گیری ۶۷
 پیشگفتار
 شاید سخن گفتن مکرر درباره اهمیت کار روابط عمومی از یک سو و مشکلات و ضعف ها و ناتوانی های روابط عمومی موجود از سوی دیگر در نگاه اول ملال اور به نظر برسد اما بی تردید ارائه الگوی مناسب برای توسعه روابط عمومی در ایران مستلزم برسی و کنکاش در ان و بهره مندی از جدیدترین نظریه هاست که اگر با تجربه های حرفه ای دست اندارکاران همراه شود می‌تواند الگوی ایده ال روابط عمومی در ایران را بدست دهد.
 مقدمه
 تعریف روابط عمومی
جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با ان سروکار دارند.
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:
روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله ان سازمان ها اگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست اورند.
درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک ان می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با ان سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق ان افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با انها سروکار دارند بدست اورند…
برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید
خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق