آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق ارتباط بین شخصیت کودکان

روش تحقیق ارتباط بین شخصیت کودکان

فهرست مطالب
چکیده فصل اول
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
تعاریف عملیاتی
سایر فرضیه‎ها
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
دلایل ارائه فرضیه
متغیرهای تحقیق
سایر فرضیه‎ها
تعریف واژه‎ها
الف- تعریف نظری
ب- تعریف عملی
۱- تحول شناختی (رشدشناختی)
۲- تست آدمک رنگی
فصل دوم
اولین وسیله آموزش
نقاشی چیست؟
بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی
۱- دیدگاه تکاملی: (نقاشی به مثابه بازی)
۲- دیدگاه پیاژه
مراحل رشد از نظر پیاژه
الف ‎- مرحله حسی ‎- حرکتی
ب- مرحله پیش عملیاتی
ج- مرحله عملیاتی عینی
د- مرحله عملیات صوری
۳- دیدگاه روانکاوی
سوابق تحقیق
پژوهش در مورد نقاشی
تفاوتهای پسران و دختران
بکارگیری رنگ در نقاشی
فصل سوم
طرح مسأله
ابزار پژوهش
تست آدمک رنگی
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‎گیری
روش آماری
روش اجرا
قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمک
فصل چهارم
توصیف اطلاعات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق