آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » روش تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

روش تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- اهداف تحقیق
۴- فرضیات تحقیق
۵- روش تحقیق
۶- روشهای جمع آوری اطلاعات
۷- قلمرو تحقیق
۸- دوره زمانی تحقیق
۹- جامعه آماری
۱۰- نمونه های آماری
۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق
۱۲-محدودیت های تحقیق
۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی
فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق
۱- مقدمه
۲- چشم انداز شغل حسابداری
۳- آموزش مجازی
۴- مدارس اختصاصی در ایالات متحده
۵- اعتبار قانونی مدارس خصوصی
۶- آموزش مجازی آسان
۷- آموزش دانش آموزان مجازی بالغ
۸- شیوه های آموزش افراد بالغ
۹- آموزش حسابداری
۱۰- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن
۱۱- آموزش دائمی حسابداری
۱۲- گواهینامه عمومی حسابداری
۱۳- روش های تدریس جاری استفاده شده
۱۴ – شیوه های آموزش دانشجویان
۱۵- روشهای مطلوب و نامطلوب تدریس برای دانشکده
۱۶- روشهای تدریس دانشکده که می خواهد خوب باشد
۱۷- فرایند گواهینامه CPA در ایالات متحده
۱۸- روش های کلی استفاده شده توسط دانشکده های آموزش حسابداری مجازی در ایالت متحده
۱۹- نرم افزارهایی که موسسات برای آموزش مجازی استفاده می کنند
۲۰- نرم افزارهایی که دانشجویان برای آموزش مجازی استفاده می کنند
۲۱- پیشینه تحقیق
فصل سوم ـ روش تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان دوباره مسئله
۳- روشهای جمع آوری اطلاعات
۴- قلمرو تحقیق
۵- دوره زمانی تحقیق
۶- جامعه آماری
۷- نمونه های آماری
۸- استفاده کنندگان از تحقیق
۹- انتظار تحقیق
۱۰- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی
۱۱- توصیف مادی و ابزارآلات تحقیق
۱۲- رویه ها
۱۳- مذاکره و اقدام کردن دادها
۱۴- اطمینان اخلاقی
۱۵-آمار توصیفی تحقیق
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
۱- مقدمه
۲- نتیجه گیری ( یافته ها)
۳- آزمون فرضیه
فصل پنجم ــ نتایج ، توصیه ها و پیشنهادات
۱- مقدمه
۲-محدودیت های تحقیق
۳- توصیه ها و پیشنهادات تحقیق
۴- توصیه ها و پشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق