آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » سایر پروژه ها » سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

مقدمه:
اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط مارکو پولو در سال ۱۲۹۵ میلادی بوده است که در مناطق غربی چین ونزدیک تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند که امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است.
برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius که در سال ۱۸۱۷ یا ۱۸۱۸ رسوبات و لجنهایی که از اکسیداسیون اکسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد کشف شد وی متوجه شد که در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه کرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال ۱۹۵۰ کسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند که درجدول تناوبی عنصری وجود دارد که بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترک با هر یک از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،۵ برابر خطرناک تر از آرسنیک می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند که این عنصر در محدوده خیلی کوچکی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد.
در کل سلنیوم از عناصر کم مصرف می‌باشد که باعث سلامتی فرد یا گیاه یا حیوان می‌گردد، ولی همانطور که گفته شد مقدار نیاز به سلنیوم خیلی کم است.
سلنیوم اغلب در پروتئن ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها می‌گردد که برای تولید آنزیمهای آنتی اکسیدان مهم هستند این آنتی اکسیدانها به کمک Se-Pt ها در حفظ سلامتی سلولها که مورد خطر رادیکالهای آزاد اکسیژن می‌باشند موثرند به صورت خلاصه باید گفت رادیکالهای آزاد بطور طبیعی در متابولیسم اکسیژن ساخته می‌شوند که ممکن است در ایجاد بیمارهای مزمن مثل سرطان و بیمار قلبی و عروقی و یا حتی در انجام فعالیتهای منظم غده تیروئید و سیستم دفاعی بدن نقش داشته باشند.
یکی از راههای مطمئن جذب سلنیوم خوردن غذاهای گوشتی وگیاهانی است که در مناطقی با خاکهای سرشار از سلنیوم می‌رویند که در ادامه بطور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهایت نتجه گیری می‌گردد که کمبود یا سمیت سلنیوم در بدن انسان تحت تاثیر مقدار سلینوم در بدن دامها و حیواناتی است که انسان از آن تغذیه می‌کند و آنها هم به نوبه خود متاثر از گیاهان منطقه و خاک آن نواحی اند البته در این میان عواملی چون اقلیم و pH هم موثر خواهند بود.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم
همانطور که در جدول شماره یک نشان داده شد سلنیوم عنصری با عدد اتمی‌۳۴ و وزن اتمی‌۷۸٫۹۶ و چگالی ۷۹/۴ گرم بر سانتیمتر مکعب در ۲۰ درجه سانتگراد است. حجم اتم آن ۴۵/۱۶ سانتیمتر مکعب بر مول می‌باشد و جزء عناصر غیر فلزی و از گروه شش جدول تناوبی است که معروف به chalcogen می‌باشد.

جدول ۱: خصوصیات عمومی‌سلینوم
Name Selenium Symbol Se
Atomic number 34 Atomic weight 78.96
Density @ 293 K 4.79 g/cm3 Atomic volume 16.45 cm3/mol
Group Non-Metal, Chalcogen Discovered 1818

همانطور که در جدول شماره دو نشان داده شده است دمای ذوب این عنصر ۴۹۰٫۲ درجه کلوین و دمای جوش آن ۹۵۸ درجه کلوین برابر با ۶۸۵ درجه سانتیگراد می‌باشد و همچنین انرژی ویژه ذوب آن ۶٫۶۹۴ کیلو ژول بر مول است و گرمای ویژه تبخیر آن ۳۷٫۷ همچنین فشار بخار این عنصر در ۴۹۴ درجه کلوین برابر ۰٫۶۹۵ پاسکال است می‌باشد.

جدول ۲: خصوصیات فیزیکی سلینوم
State (s, l, g) s
Melting point 490.2 K Boiling point 958 K
Heat of fusion 6.694 kJ/mol Heat of vaporization 37.70 kJ/mol
Vapor pressure 0.695 pa at 494 K Speed of sound 3350 m/s at 293.15 K

همانطور که در جدول (شماره-۳) انرژیهای یونش عنصر سلنیوم نشان داده شده است.
اولین انرژی یونش این عنصر۴۹۰٫۹ کیلو ژول بر مول و دومین انرژی یونش آن ۲۰۴۴٫۵ کیلوژول بر مول و سومین انرژی یونش آن ۲۹۷۳٫۷ کیلو ژول بر مول و چهارمین یونش آن ۴۱۴۴ کیلو ژول بر مول می‌باشد و با توجه به اینکه گرمای یونیزاسیون آن ۲۲۷ کیلوژول بر مول اتم است دارای الکترونگاتیوی ۲٫۵۵ می‌باشد.
جدول ۳: انرژی یونش سلنیوم
۱st ionization energy 940.9 kJ/mole Electronegativity 2.55
2nd ionization energy 2044.5 kJ/mole Electron affinity 194.97 kJ/mole
3rd ionization energy 2973.7 kJ/mole Specific heat 0.32 J/gK
4th ionization potential 4144 Kj/mol Heat atomization 227 kJ/mole atoms

در جدول (شماره –۴) نشان داده شده است که آرایش الکترونی این عنصر به صورت می‌باشد و حداقل عدد اکسیداسیون آن -۲ و حداکثر آن ۶ است.

جدول ۴: آرایش اتمی‌و عدد اکسیداسیون سلنیوم
Shells 2,8,18,6 Electron configuration [Ar] 3d10 4s2 4p4
Minimum oxidation number -2 Maximum oxidation number 6
Minimum common oxidation number -2 Maximum common oxidation number 6

همانطور که در جدول (شماره –۵) نشان داده شده است. آرایش فضایی آن به صورت ساختار صندلی شکل است به رنگ مشکی،با حالت سمیت برای مصارف پزشکی و صنایع چاپ است که دارای سختی ۲ در جدول موس می‌باشد و به ۶ فرم در طبیعت یافت می‌شود.
جدول ۵: خصوصیات ظاهری سلنیوم
Structure parallel chains Color black
Uses Xerography, medicines Toxicity yes
Hardness 2 mohs Characteristics 6 forms
در جدول (شماره-۶) نشان داده شده است که سلنیوم در واکنشهای شیمیایی شرکت کرده و مثلا در واکنش با هوا به صورت Seo2 در می‌آید و یا در واکنش با NaoHوHcl 6 مولار واکنشی نشان نمی‌دهد ولی در واکنش با HNo3 15 مولار واکنش به صورت ملایم صورت می‌گیرد و حاصل آنx H2Seo3,No است.

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق