آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » پروژه بررسی مکانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

پروژه بررسی مکانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات
بررسی مکانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه‌ای بر شبکه‌های مخابراتی
۱-۱ تعریف شبکه‌های مخابراتی و بررسی یک شبکه تلفی ساده ۲
۲-۱ مرکز تلفن ۳
۳-۱ تقسیم‌بندی شبکه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ۴
۴-۱ انواع ترانک ۶
۵-۱ آنالیز یک مکالمه ۷
فصل دوم
اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال
۱-۲ تکنیک مالتی پلکسینگ ۱۲
۲-۲ معرفی باس استاندارد ۱۳
۳-۲ پروسه نمونه‌برداری ۱۴
۴-۲ استفاده از تکنولوژی دیجیتال ۱۵
۵-۲ روش‌های کنترل ۱۷
۶-۲ ساختارشبکه سوییچ نرم افزاری ۱۸
۱-۶-۲ شبکه دسترسی ۱۹
۲-۶-۲ بخش سوئیچینگ ۱۹
۳-۶-۲ شبکه ارتباطی ۱۹
فصل سوم
اساس شبکه‌های مخابراتی
۱-۳ مقدمه ۲۲
۲-۳ شبکه‌های مخابراتی (Telecommunication network) 23
3-3 مفهوم سوئیچ ۲۳
۱-۳-۳ ضرورت احداث مراکز سوئیچ ۲۴
۴-۳ دلایل ایجاد مراکزسوئیچ ۲۴
۱-۴-۳ سوئیچ مداری ۲۴
۲-۴-۳ سوئیچ پیامی ۲۵
۳-۴-۳ سوئیچ بسته ای packet switching 25
5-3 ارتباط شبکه ها ۲۵
۶-۳ کد شناسایی (Office code) 26
1-6-3 مراکز خصوصی ۲۷
۲-۶-۳ مراکز remote 28
3-6-3 کارت مشترک Subscriber Line Unit 28
7-3 کارت مشترک دیجیتال ۲۹
۱-۷-۳ دیاگرام کابل کشی تا مرکز ۳۰
۸-۳ تجهیزات مراکز سوئیچ ۳۰
۹-۳ نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ ۳۱
۱۰-۳ سیکل یک مکالمه داخل مرکز ۳۲
۱۱-۳ شدت ترافیک (Telephone Traffic) 33
12-3 روند مکالمه بین مراکز ۳۳
۱۳-۳ اعمال حفاظتی سوئیچ ۳۴
۱۴-۳ فریم‌های ماژول ورگهای شبکه سوئیچ ۳۵
۱۵-۳  SND 35
1-15-3 طبقات ظرفیتی ۳۶
۲-۱۵-۳ آرایش سخت افزاری SND 37
16-3 مالتی پلکسرشبکه سوئیچ (SNMUXA) 37
17-3 ماتریکس شبکه سوئیچ (SNMAT) 38
18-3 فریم SND 38
1-18-3 M:MUXC: ماژول کنترل مالتی پلکسر ۳۹
۲-۱۸-۳ M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلکسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920 39
3-18-3 M:OFC اتصال فیبرنوری ۴۰
۴-۱۸-۳ M:LILE: ماژول واسط شبکه LTG نوع E 40
5-18-3 M:MUXC ماژول کنترلی مالتی پلکسر ۴۰
۶-۱۸-۳ OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلکسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920 40
19-3 یونیت مشترکین: (subscriber line unit) = SLU 41
20-3 وظایف برد مشترکین ۴۳
۲۱-۳ شلف سوئیچ ۴۳
۱-۲۱-۳ FBI 45
2-21-3 شلف ترانک ۴۵
۳-۲۱-۳ DTI (دیجیتال ترانک) ۴۶
۴-۲۱-۳ ASIG 46
5-21-3 MFC 47
6-21-3 انواع ASIG 47
7-21-3 ODT – MDT 47
22-3 شلف کنترلی ۴۷
۲۳-۳ نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دومشترک ۴۸
۲۴-۳ طرز ON نمودن Power شلفها ۵۱
۱-۲۴-۳ PSM: 4K 51
2-24-3 RLM 52
فصل اول
مقدمه‌ای بر شبکه‌های مخابراتی
۱-۱ تعریف شبکه‌های مخابراتی و بررسی یک شبکه تلفی ساده
شبکه‌های مخابراتی  جهت انتقال سیگنال‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر بکار می‌روند. بهترین مثال یک شبکه مخابراتی، شبکه تلفن است و ساده‌ترین شبکه تلفن از یک تلفن به ازای هر مشترک تشکیل شده است. مسیر ارتباطی بین این دو تلفن را یک رابط (link) می‌گوییم.
خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق