آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » پروژه کارآفرینی شرکت SKK

پروژه کارآفرینی شرکت SKK

کارآفرینی شرکت SKK
فهرست مطالب
SKK.. 2
بافتهای متنوع SKK.. 3
ویژگی محصولات SKK.. 4
1 – آماده سازی اولیه سطح. ۶
۲ – اجرای لایه آستر ( Base coat ) 7
3 – اجرای لایه بافت ( Texture coat ) 7
4 – اجرای لایه نهایی ( Finishing coat ) و یا ( Top coat ) 7
پوششهای دانه سنگی ۱٫ ۸
موارد استفاده ۸
ویژگیها ۸
بافت و دانه بندی.. ۹
پوششهای دانه سنگی ۲٫ ۱۰
موارد استفاده ۱۰
ویژگیها ۱۰
بافت و دانه بندی.. ۱۱
پوششهای دانه سنگی ۳٫ ۱۲
پوششهای تزئینی ۱٫ ۱۵
پوششهای تزئینی ۲٫ ۱۷
پوششهای تزئینی ۳٫ ۱۹
پوششهای تزئینی ۴٫ ۲۱
پوششهای اکریلیک.. ۲۳
پوششهای اکریلیک ۲٫ ۲۵
پوششهای چند رنگی ۱٫ ۲۷
پوششهای چند رنگی ۲٫ ۲۹
پوششهای کف.. ۳۱
SK CERAMI FLOOR.. 32
SK FANCY COAT. 32
ARKIFLOOR EH , MIRAC FLOOR W… ۳۲
ARKIFLOOR EHS , ARKIFLOOR EHG.. 33
ARKIFLOOR TR-5. 33

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق