آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه پوستر

دانلود پروژه پوستر

مختصر توضیحات در مورد دانلود پروژه پوستر

مقدمه :
با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی اهمیت تصویر بعنوان یک وسیلة ارتباط جهانی افزایش یافته است. تصویر چون دو پهلو و مبهم نیست همیشه بر کلام امتیاز دارد. پوستر مولود کلمه و تصویر است. صراحت تصویر و ابهام کلام می‌تواند تاثیر تبلیغی ویژه‌ای بیافریند. پوستر به همان اندازه که در خدمت یک اعتقاد درمی‌آید، می‌تواند بر ضد آن عمل کند. و بنابراین خطرناک‌ترین و برّاترین حربة تبلیغاتی است که دست به هر کاری می‌زند. می‌تواند سیاه را سفید، شب را روز و زشت را زیبا جلوه دهد. پوستر گرچه زادة نقاشی است، اما در روند تکامل، خود را از قید همه چیز از جمله سبک رهانیده است. ترکیبی از یک نقاشی سوررئال کاریکاتور، عکس مینیاتور،کلاژ و هر چیز دیگر می‌تواند در ساخت یک پوستر وجود داشته باشد.
مشروط بر اینکه بتواند به آنچه مقصود است کمک کند. مهمترین امتیار پوستر قابلیت انتشار نامحدود آن است. مستقیماً با بیننده طرف می‌شود و بدین وسیله تأثیری گسترش یابنده دارد و این تاثیر در مقایسه با هر اثر هنری دیگر که هنرمند در واقع برای دل خود می‌آفریند به تنهایی به نمایش می‌گذارد، شدید و غیرقابل انکار است. پوسترساز، پوستر را سفارش می‌پذیرد و بنابراین باید به خواستهای بیننده و ذهنیات و فرهنگ او توجه داشته باشد و او را برانگیزد بی‌آنکه سعی کند در مقابل خواست سفارش دهنده وی را بفریبد.
از یکسو آینده خواست‌ها و روحیات یک جامعه است و از سوی دیگر در شکل گرفتن این خواستها و روحیات نقشی سازنده دارد که در مجموع کاری است خطیر و پرمسئولیت. پوستر خوب و بد، پوستر تجاری و فرهنگی، اینها تقسیم‌بندی‌هایی است که مرزهایی کاملاً نامشخص و مبهم دارد.
پوستر فرهنگی خبر از یک رویداد فرهنگی می‌دهد. گشایش یک نمایشگاه ، نمایش یک تئاتر برپایی یک کنفرانس و غیره. در اینجا پوستر کمتر دروغ می‌گوید. آنچه نوشته می‌شود اطلاعاتی است دربارة زمان، مکان و موضوع رویداد، تصویر یا صرفاً جنبة تزئینی دارد و یا به نحوی با موضوع مرتبط است. مثلاً تابلویی از آن نمایشگاه صحنه‌ای از تئاتر و چهره‌ای از سخنران … و حال آنکه پوستر تجاری در صدد جلب مشتری است. می‌تواند دروغ بگوید، بفریبد کسی هم معترض آن نباشد و در ساخت هر کدام از انواع پوسترها، پوسترساز باید با آگاهی بر روی تکنیک ، کار خود را ارائه کند. این آگاهی تکتیک نکته پراهمیتی است چرا که در ساخته شدن یک پوستر نقش اساسی ایفا می‌کند. و ضوابط دیگری هم در ساخته شدن یک پوستر تأثیر می‌گذارد و آن هم جامعه قانون. سیاست و به طور کلی فرهنگ و تمدن در آن تأثیر می‌گذارند.
پوستر در کشوری همچون لهستان هنوز به گویندة دروغگوی تولید کننده تبدیل نشده است. چرا که هنوز جامعه چنین توقعی از او ندارد و پوستر فیلم در این کشور در خدمت آگاهی دادن از یک رویداد فرهنگی و هنری است و جز آنکه نمایش فیلمی را اعلام کند و اطلاعاتی درباره نوع و حال و هوای آن دهد کاری نمی‌کند. پوستر علامت اختصاری فیلم است و باید راستگو باشد. هیچکس انتظار آن را ندارد که یک پوستر به او دروغ بگوید یا قول چیزی را بدهد که در فیلم از آن خبری نیست.

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق