آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مونتاژ بلید روتور

دانلود گزارش کارآموزی مونتاژ بلید روتور

فصل اول : مشخصات روتور توربین بخار E-Type

1-1 آشنایی :

این روتور دارای شفتی به طول mm6239  می باشد که برروی این شفت ۳۱ ردیف بلید از نوعهای مختلف می نشینند.

بلیدهای روتور به ۳ دسته تقسیم می شوند.

۱-TX  blades

2-F  blades

3-ND  blades

بلیدهای TX که ۲۸ ردیف اول را شامل می شوند.

بلیدهای F فقط ردیف ۲۹ را شامل می شوند.

Nd blades with fir-Tree Root هم ردیف ۳۰ و ۳۱ را شامل می شوند.

ردیف ۱-۲۴ روتور را پوسته inner casing پوشش می دهد که آن(  High    pressure) گفته می شود. (طبق گفته EMD به آن IP می گویند).

و ردیف ۲۵ تا ۲۹ را پوسته quide blade carrier شامل می شود که به آن IP       (Instermediate  pressure)می گویند.

و ردیف ۳۰-۳۱ را پوسته Stationary blade ring شامل می شود که به LP (Low pressure) تقسیم بندی می شود.


۲-۱- قسمت های روتور:

۱)کاورسر شفت                                   Turning gear

2) دندانه های محیطی سرشفت

       جهت سنور دور روتور

۳) محل قرار گرفتن یاتاقان

۴) محل قرار گرفتن سینگمنت      outer casing

5) محل قرار گرفتن سینگمنت      innner casing (استوانه بالانس)

۶)۲۴ ردیف پره های قسمت HP روتور (high pressure)

7)سوراخهای بالانسینگ

۸) ۵ ردیف پره های قسمت IP  روتور    (Inter mediate pressure)

9) دو ردیف پره های قسمت Lp روتور   (low pressure)

10) محل سوراخهای بالانسینگ

۱۱)شفت سیل      shaft  casing

12) برینگ سیل  bering  Casing

13) انتهای شفت نشیمنگاه یاتاقان

۳-۱- تفاوت بلید F و TX:

بلید TX از سمت Pressure Surface صاف و از سمت Suction surface به صورت مخروطی است در نتیجه بلید TX دارای زاویه Conus (مخروطی) می باشد و شراد از رو به رو به شکل متوازی الاضلاع است.

بلید F: از دو جهت حرکت Root به شراد، دارای ۲ زاویه Conuse می باشد.

و شکل شراد آن به صورت Z است.

و دو نوع بلید فوق در Root با هم تفاوتی ندارند.

 

تصویر ۱:  بلیدهای Tx                                                                 تصویر ۲: بلید های F                                                         

۴-۱ تفاوت بلیدهای R و L و روش شناسایی آن ها (blade):

دو نوع blade ثابت در توربین بخار مورد استفاده قرار می گیرد که blade راست (R) و blade چپ (L) می باشد. اگر blade را طوری در مقابل خود برروی میز قرار دهیم قسمت ریشه blade (Root) مقابل ما و قسمت شراد یا caver plate دورتر از ما قرار گیرد و قسمت سطح فشار ،suction blade Surface در پایین و قسمت Pressure Surface در بالا بماند.

برای دانلود این پروژه بر روی “خرید این فایل “ کلیک نمایید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق