آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » کارآموزی نقشه کشی معماری (اجرای ساختمان بتنی)

کارآموزی نقشه کشی معماری (اجرای ساختمان بتنی)

فهرست مطالب

مقدمه وتشکر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

پیاده سازی نقشه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

گود برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

استفاده از دیوارهای مانع و نایلون ………………………………………………………………………………………………………..۸

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری…………………………………………………………………………۱۰

قالب بندی پی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

بتن سازی و بتن ریزی پی…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

اجرای ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

اجرای تیرها و سقف ها……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

ساخت پله…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

شرحی در مورد نما کاری ساختمان………………………………………………………………………………….۳۹

 

مقدمه وتشکر

اینجانب محسن جعفر نوده  دانشجوی رشته  نقشه کشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، برای برگزاری واحد کارآموزی تحت نظارت استاد راهنما   جناب آقای مهندس صفات مشغول به کار در شرکت ساختمانی پایا معماری آژن و برای این درس و واحد کارآموزی این گزارش کار را تهیه کردم و تقدیم استاد محترم می نمایم.  اینجانب کمال تشکر را از استاد محترم به خاطر راهنمایی های مفیدشان دارم.

پیاده سازی نقشه

منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین به وسیله ابزار آلات در دسترس با ابعاد اصلی به طوری که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوار ها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص باشد. باید دقت داشت که این مرحله یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد چرا که کوچکترین اشتباهات در این مرحله قابل صرفنظر نبوده و اگر این خطا ها از مقدار مجاز آیین نامه ای بیشتر باشد ، باید اقدام به تخریب کل ساختمان کرد. حال برای پیاده کردن نقشه دو راه داریم اگر ساختمان مهم و بزرگ بود می بایست از دوربین های نقشه برداری استفاده شود ولی برای پیاده کردن نقشه ساختمان های معمولی و کوچک (مانند همین پروژه) از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد که دقت لازم برای کارهای معمولی را دارند. برای پیاده کردن نقشه با متر و ریسمان کار ابتدا باید محل کلی ساختمان را روی زمین مشخص نموده و بعد با کشیدن ریسمان کار به  یکی از امتداد های تعیین شده و ریختن گچ ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین کرد و بعد خطوط دیگر را با همین روش مشخص می کنیم . البته برای ایجاد زاویه ی قائمه می توان از اعداد فیثاغورثی بهره برد مانند اعداد ۳و۴و۵ متر یا ۶۰و۸۰و۱۰۰ سانتی مترکه در آن دو تای اوّلی اضلاع جانبی اند و عدد آخر که از همه بزرگتر می باشد مقدار عدد وتر می باشد.

 

 

گود برداری

در این قسمت از عملیات اقدام به خاکبرداری محل نقشه اجرا شده می شود تا به خاک بکر رسید. انجام این عمل به آن علت است که همانطور که گفتیم زمین ، بار کلی ساختمان را تحمل می کند لذا باید پی ها بر روی یک سطح محکم و بدون رانش قرار بگیرد تا در آینده پس از اتمام پروژه و در نتیجه ی بارگذاری ، پی ها نشست بیش از حد نداشته باشند و یا اینکه نشستهای متفاوت نداشته باشند. البته اگر زمین موجود ، بدون خاکبرداری ، بکر باشد ، باز هم باید اقدام به گودبرداری کرد. این عمل بدان علت است که همانطور که می دانیم پی از قسمتهای مهم سازه می باشد. و جنس آن از بتن می باشد همانطور که می دانیم بتن از دو المان آرماتور آهنی و ملات سیمان ماسه شن تشکیل شده است. آهن در مقابل سولفاتها و موادی همچون کلر و آب حساس است و در صورت وجود این عوامل در کنار آهن ، آهن زنگ زده و مقاومت فشاری و کششی خود را از دست می دهد. همچنین ملات سیمان هم در مقابل آب ضربه پذیر است و مقاومت خود را از دست می دهد. بنابر این سطح زیرین پی ها باید حداقل ۱٫۵ الی ۲ متر پایین تر از تراز کف زمین باشد. پس ما باید اقدام به گودبرداری به اندازه درج شده در نقشه ها بکنیم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق