آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول
موتورهای جریان مستقیم DC ۳
۱-۱ روابط سرعت گشتاور در حالت دایمی ۵
۱-۲ روشهای کنترل سرعت ۹
۱-۳ راه اندازی ۱۵
۱-۴ حداقل نمودن تلفات در محرکه های DC سرعت متغیر ۱۶
فصل دوم
کنترل موتورهای DC با یکسو کننده های قابل کنترل ۱۸
۲-۱ مدارهای یکسو کننده قابل کنترل ۲۰
۲-۲ یکسو کننده های با روش کنترلی مدولاسیون پهنای پالس PWM 25
2-3 کنترل جریان ۳۲
۲-۴ کار چند ربعی محرکه های دارای یکسو کننده تمام کنترل شده ۳۴
فصل سوم
کنترل موتورهای DC با برشگرها ۴۱
۳-۱ روشهای کنترل ۴۴
۳-۲ کنترل حالت موتوری یک موتور سری ۴۴
۳-۳ ترمز ژنراتوری موتورهای DC 45
3-4 کنترل جریان ۴۵
۳-۵ کنترل چند ربعی موتورهای تغذیه یا برشگر ۴۶
فصل چهارم
کنترل حلقه بسته محرکه های DC 54
4-1 محرکه های سرعت متغیر تک ربعی ۵۵
۴-۲ محرکه های سرعت متغیر ۴ ربعی ۶۷
فصل پنجم
موتورهای القایی ۷۳
۵-۱ عملکرد موتورهای القایی ۳ فاز ۷۴
۵-۲ راه اندازی ۸۷
۵-۳ ترمز کردن ۸۹
۵-۴ کنترل سرعت ۸۹
فصل ششم
کنترل موتورهای القایی با کنترل کننده های ولتاژ AC 95
6-1 مدارهای کنترل کننده ولتاژ AC ۹۶
۶-۲ کنترل چهار ربعی و کار به صورت حلقه بسته ۹۹
۶-۳ محرکه های بارهای پنکه ای یا پمپها و جرثقیلها ۱۰۳
۶-۴ راه اندازی با کنترل کننده های ولتاژ AC 108
6-5 حداقل نمودن تلفات ۱۰۸
فصل هفتم
محرکه های موتورالقایی کنترل شده با فرکانس ۱۱۰
۷-۱ کنترل موتور القایی با اینورتر منبع ولتاژ ۱۱۳
۷-۲ محرکه های اینورتر منبع جریان فرکانس متغیر ۱۴۰
۷-۳ اینورترهای PWM کنترل شده با جریان ۱۴۵
۷-۴ سیکلو کنورترها ۱۴۸
فصل هشتم
محرکه های موتور القایی روتور سیم بندی شده با کنترل قدرت لغزش ۱۵۱
۸-۱ کنترل استاتیکی مقاومت روتور ۱۵۳
۸-۲ محرکه های استاتیکی شربیوس ۱۵۶
۸-۳ محرکه های تغیر یافته کرامر ۱۶۴
فصل نهم
تاثیر کنترل دور موتورهای الکتریکی برروی بهینه سازی مصرف انرژی ۱۶۶
۹-۱ مقدمه فصل ۱۶۷
۹-۲ مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی ۱۶۹
۹-۳ موانع در سیاست گذاری انرژی ۱۷۰
۹-۴ انتخاب موتور مناسب ۱۷۱
۹-۵ تطابق موتور و بار ۱۷۱
۹-۶ موتورهای با راندمان بالا ۱۷۳
۹-۷ اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکترو موتورها ۱۷۵
۹-۸ روشهای عملی برای افزایش بازدهی موتور ۱۷۸
۹-۹ دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی ۱۸۱
۹-۱۰ دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی ۱۸۳
۹-۱۱ تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC 184
9-12 کنترل کننده های دور موتور ۱۸۶
۹-۱۳ مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور ۱۸۹
۹-۱۴ مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور ۱۹۰
۹-۱۵ پمپها و فن ها ۱۹۲
۹-۱۶ قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن ۱۹۴
۹-۱۷ مثال از محاسبات صرفه جویی انرژی در فن ۱۹۹
۹-۱۸ یک مطالعه موردی در ایران ۲۰۱
۹-۱۹ سیستمهای تهویه مطبوع ۲۰۴
۹-۲۰ ماشین تزریق پلاستیک ۲۰۴
۹-۲۱ صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب ۲۰۵
۹-۲۲ کمپرسورها ۲۰۶
۹-۲۳ نیروگاهها ۲۰۶
۹-۲۴ سیمان ۲۰۷
قابلیتهای کنترل کننده های دور موتور مدرن ۲۰۹
۹-۲۵ درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن ۲۱۲
۹-۲۶ مسایلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند ۲۱۲
۹-۲۷ درایوهای ولتاژ متوسط ۲۱۸
۹-۲۸ توصیه ها ۲۱۹
۹-۲۹ خلاصه ای از این بخش ۲۲۱
فصل دهم
معرفی درایوهای کاربردی و صنعتی AC و DC ساخته شده توسط شرکت پرتو صنعت ۲۲۲
۱۰-۱ درایوهای DC ۲۲۳
۱۰-۲ قسمت کنترل ۲۲۶
۱۰-۳ معرفی چند دستگاه برای کنترل سرعت موتورهای AC 227
10-4 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-RM ۲۲۷
۱۰-۵ مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM 227
10-6 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC – DL 227
10-7 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای A 250-PSMC-DT 227
10-8 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM 228
10-9 ارت کردن دستگاه ۲۳۵
۱۰-۱۰ اتصال خروجی ۳ فاز دستگاه به موتور ۲۳۶
۱۰-۱۰-۱ پانل دستگاه ۲۳۶
۱۰-۱۱ تنظیم پارامترهای سیستم ۲۴۱
۱۰-۱۲ پارامترهای اساسی سیستم ۲۵۰
۱۰-۱۳ مشخصات تکنیکی دستگاه PSMC-DM 258
10-14 شرح کار کلی سیستم ۲۵۸
۱۰-۱۵ بخش کنترل میکرو پروسسوری سیستم ۲۶۱
۱۰-۱۶ واحد قدرت سیستم ۲۶۳
۱۰-۱۷ ترمینالهای ورودی و خروجی منبع تغذیه ۲۶۶
۱۰-۱۸ خطاهای سیستم و روش عیب یابی ۲۶۸
۱۰-۱۹ ترمینالهای کنترلی دستگاه ۲۷۱
منابع ۲۹۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق