آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت

گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت

فهرست مطالب

مقدمه

۱-۱ کلیات

۱-۲ شرح تأسیسات اولیه

۱-۳ شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی

۱-۴ شرح توسه های تدریجی در حین عملیات

۱-۵ شرح وضعیت فعلی واحد

۱-۶ توجیه بازرسی فنی

۲- شرح نیازها

۳- بررسی وضعیت کلی واحد سلمان از جهات مختلف

۳-۱ وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی

۳-۲ تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی

۳-۲-۱ خسارات ناشی از بمباران

۳-۲-۲ مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری

۳-۲-۳ مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی

۳-۳ تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات

۳-۴ نیازهای جدید

۴- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن

۴-۱ بازرسی فنی

۴-۱-۱ روش پرسنلی بازرسی فنی

۴-۱-۲ روش های فنی بازرسی فنی

۴-۱-۳ وسائل و ابزار بازرسی فنی

۴-۲ بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل

۴-۳ طراحی در محل

۵- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها

۵-۱ امور اقتصادی و سرمایه گذاری

۵-۲ زمان بندی

۵-۳ امور فنی

۵-۴ اولویت ها

۵-۵ تعمیرات برنامه ریزی شده

۶- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه

۶-۱ شرح تأسیاست سیویل و سازه

۶-۲ وضعیت حصار و دروازه ورودی

۶-۳ خاکریزهای حفاظتی

۶-۴ سیستم محوطه سازی

۶-۵ راههای ارتباطی داخلی

۶-۶ سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی، حوضچه جداسازی آب آغشته به نفت

۶-۷ ساختمانها

۶-۸ فونداسیون ها

۶-۹ سازه ها

۶-۱۰ اسکله

۶-۱۱ محوطه مخازن

- مقدمه

۱-۱ کلیات

واحد بهره برداری سلمان در سال ۱۹۶۷ میلادی توسط شرکت مهندسی و ساختمانی Root & Brown به منظور فرآورش و تثبیت ۰۰۰/۲۲۰ بشکه در روز نفت خام حاصله از حوزه دریایی سلمان بطور یکپارچه طراحی و اجراء گردید. این واحد حدود ۲ سال بعد یعنی سال ۱۹۶۹ راه اندازی گردید و از آن موقع تا کنون اغلب بطور پیوسته در مدار تولید نفت صادراتی بوده است.

حوزه نفتی دریایی سلمان در ۹۰ مایلی جنوب جزیره لاوان قرار دارد. نفت حاصله از این میدان پس از یک مرحله تفکیک در سکوهای مستقر در فلات قاره ایران، توسط یک رشته خط لوله زیر دریایی ۲۲ اینجی از نوع  به واحد بهره برداری سلمان که در جزیره لاوان مستقر است منتقل می شود. جهت اطلاع از موقعیت جغرافیایی جزیره لاوان نسبت به ساحل اصلی ایران و محل تقریبی حوزه نفتی سلمان به شکل شماره ۱ که ضمیمه گزارش است مراجعه فرمایید.

۱-۲ شرح تأسیسات اولیه

تأسیسات اولیه فرآورش که بعنوان تأسیسات پایه از آنها نام برده خواهند شد شامل دو مدار اصلی فرآورش نفت و گاز می باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق