آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » گزارش کارآموزی ساختمان بتونی شرکت سازه گستر پویای البرز

گزارش کارآموزی ساختمان بتونی شرکت سازه گستر پویای البرز

فصل(اول):

۱- آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۲- مشخصات کلی پروژه

۳- آزمایش مکانیک خاک

فصل(دوم):

اجرای ستون‌ها

۱- آرماتوربندی

۲- طول ونمونه میلگردها

۳- خاموت‌ها

۴- سنجاق‌ها

۵- وصله‌کردن و اورلب

۶- قالب‌بندی وspacerها

۷- طرح اختلاط و بتن‌ریزی و ویبره‌کردن

۸- جداسازی قالب‌ها ونگهداری ستون‌ها

فصل(سوم):

اجرای دیوار برشی

۱- میلگردهای انتظار- اتصال میلگردها

۲- ستون‌ها- رامکابندی – ریسمان‌کشی

۳- قالب‌بندی- چگونگی اتصال

۴- نحوه شاقول‌کردن- Spacer‌ها

۵- نظافت قالب‌ها- روغن مالی

۶- چگونگی مهار قالب‌ها- بولت

۷- نحوه ساختن بتن- طرح اختلاط- ویبره‌کردن

۸- بازکردن قالب‌ها- جداسازی

۹- آب‌دادن و مراقبت از سطح بتنی دیوار

فصل(چهارم):

اجرای کامل سقف

۱- کفراژ بندی

۲- آرماتوربندی

۳- تیرچه و بلوک سفالی

۴- ژوئن یا کلاف عرضی

۵- میلگردهای ممان منفی

۶- میلگردهای حرارتی و تقویتی

۷- قالب‌بندی

۸- تراز سقف

۹- راه پله

۱۰- نظافت و شستشو

۱۱- بتن‌ریزی و ویبره‌کردن

۱۲- صاف و ترازکردن بتن

۱۳- نمونه‌گیری و مراقبت از بتن

تکمیل سازه:

۱- یک‌رگی کردن

۲- دیوارهای حائل

۳- انباری

۴- رعایت مسائل ایمنی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق